Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 81 990,00 Kč
skladem
Naše cena 556,50 Kč
u dodavatele
Naše cena 8 999,00 Kč
skladem

KONTAKTY

DEHAU TRÁVNÍK s.r.o.
Prostřední Nová Ves 17
507 81 Lázně Bělohrad
tel: +420 602 412 322
info@dehau.cz
mobil: +420 724 581 303
mobil: +420 721 519 816

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 123,00 Kč
skladem
Naše cena 181,00 Kč
skladem
Naše cena 872,90 Kč
skladem

Dokumenty » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1.   Základní údaje

Prodávající:                       
DEHAU TRÁVNÍK s.r.o.
Prostřední Nová Ves 17, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

web: www.dehau.cz

IČO: 09749110
DIČ: CZ09749110

Kontaktní údaje:
Zákaznický servis – provozna firmy Harantova 26, 507 81 Lázně Bělohrad
telefon: 602 412 322
e-mail: info@dehau.cz

Čísla účtu pro bezhotovostní platby:
Komerční banka Lázně Bělohrad 123-3006600297/0100

2.   Objednávka zboží
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost zboží uvedeného na webových stránkách www.itravnik.cz  Při dostupnosti zboží překračující 7 dní bude termín dodávky sdělen objednateli na některý z kontaktních údajů v jeho objednávce

 • ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky
 • ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu roku se aktualizují, pro naše zákazníky jsou každý měsíc připraveny akční cenové nabídky prodávaného zboží
 • o dalších individuálních slevách rozhoduje majitel firmy nebo jeho zástupce

3.   Vznik obchodního vztahu
Obchodní vztah může vzniknout na základě kupní smlouvy v písemné podobě dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Obchodní vztah rovněž vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Dnem, kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky prodávajícím od kupujícího. Závaznou objednávku lze provést  telefonem, faxem, elektronickou poštou na adresu info@itravnik.cz nebo prostřednictvím e-shopu.

4.   Doprava zboží
Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak, dopravu zajistí prodávající buď na vlastní náklady, přepravní službou nebo Českou poštou.  Pokud je ale souhrnná objednávka nižší než 5.000,- Kč bez DPH, dodavatel má právo účtovat podíl nákladů na přepravu dle vzdálenosti dodacího místa od sídla dodavatele  a nebo posílá zboží přepravní firmou PPL na dobírku za poplatek 30,- Kč bez DPH a účtuje se přepravné 132,- Kč a nebo s využitím služeb České pošty dobírka 60,- Kč a přepravné na poštu 150,- Kč (162,- Kč balík do ruky).

5.   Termín dodání
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a možnosti prodávajícího dodáno v co nejkratší době.

6.   Balení zboží
Zboží bude zabaleno tak, aby chránilo zboží před zničením nebo poškozením během přepravy.

7.   Platební podmínky
V běžném případě vystaví prodávající kupujícímu fakturu, kterou je kupující povinen uhradit nejpozději do 10 dnů od data vystavení faktury.  Nedohodnout-li se obě strany jinak, například na platbě dobírkou nebo na delší době splatnosti. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve po přijetí této částky na účet prodávajícího nebo převzetím této částky hotově a to do rukou pověřené osoby firmy Ing.Petr Trávník, která vydá doklad o zaplacení nebo do rukou pracovníka zvoleného přepravce (PPL nebo České pošty).
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust.§369 a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

8.   Nabytí vlastnického práva
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po zaplacení jeho celé částky, jinak zboží zůstává majetkem prodávajícího.

9.   Reklamace
V případě zjištěné závady na zboží musí kupující neprodleně informovat prodávajícího na kontaktech zákaznického servisu.  Každá reklamace je řešena individuálně podle jednotlivých výrobců daného zboží. Pokud jsou na zboží zjištěny závady, je zboží prodávajícím odesláno výrobci k posouzení příčiny závady. Je-li zboží poškozeno přepravou, prodávající doporučuje kupujícímu zboží nepřebrat. Prodávající nepřijímá reklamované zboží zaslané na dobírku.
Náležitosti reklamace: musí obsahovat kopii daňového dokladu a průvodní dopis s přesným popisem závady.

10. Záruka
Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhradního zboží za zboží vadné nebo v případě dodání chybějícího zboží v dodávce zboží.
Firma Ing.Petr Trávník garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží. Tato garance nebude platit pro zboží,u kterého podle výlučného rozhodnutí firmy Ing.Petr Trávník došlo k nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.
Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v opravě poškozeného zboží, v případě neopravitelnosti dodání náhradního zboží za zboží vadné,  v případě dodání chybějícího zboží, slevě kupní ceny a nebo odstoupení od smlouvy.
Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bezvadné je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost DEHAU TRÁVNÍK s.r.o. prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 známým jako GDPR (v textu dále jako Nařízení)
 2. Zpracování osobních údajů u služeb PRODEJ ZBOŽÍ, ZPRACOVÁNÍ HYGIENICKÝCH PLÁNŮ, ŠKOLENÍ je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů.

  Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:

  - Jméno a příjmen
  - Adresa
  - Telefon
  - E-mailová adresa
  - IČO

 3. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost Ing. Petr Trávník oprávněný zájem

 

Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy.

Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy. Děje se tak na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

12. Všeobecná a závěrečná ujednání
V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží Ing.Petr Trávník, zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře české republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodčí.

V Lázních Bělohradu  01.ledna 2021